News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/١١/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به امور آزمایشگاه دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نمایندگان شرکت کارل کولب آلمان، متخصص در زمینه تهیه جسدهای آموزشی پلاسینه در دانشکده پزشکی به معرفی محصولات خود پرداختند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://medlab.medical.nkums.ac.ir/Content/37698/نمایندگان شرکت کارل کولب آلمان، متخصص در زمینه تهیه جسدهای آموزشی پلاسینه در دانشکده پزشکی به معرفی محصولات خود پرداختند. ١٣٩٦/٥/١٠ نشریه آروین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://medlab.medical.nkums.ac.ir/Content/37647/نشریه آروین ١٣٩٦/٥/٩ برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی "کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC مقدماتی " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://medlab.medical.nkums.ac.ir/Content/37487/برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی "کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC مقدماتی " ١٣٩٦/٥/٣ مجوز استفاده از آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://medlab.medical.nkums.ac.ir/Content/37467/مجوز استفاده از آزمایشگاه ١٣٩٦/٥/٢ هفته ملی سلامت بانوان ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://medlab.medical.nkums.ac.ir/Content/37465/هفته ملی سلامت بانوان ایرانی ١٣٩٦/٥/٢ کسب مدال طلا در هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://medlab.medical.nkums.ac.ir/Content/37463/کسب مدال طلا در هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/٥/٢